language hy

գիշերային ֆոլկլոր

հուլիսի 5-ին

ժ. 20:00

մեծ պրեմիերա

հունիսի 20-ին

ժ. 15:00

նոր բեմադրություն

օգօստոսի 7-ին

ժ. 19:00

պրեմիերա

սեպտեմբերի 25-ին

ժ. 16:00

mask-2ԳԵՂԵՑԿՈՒՀԻՆ և ՀՐԵՇԸ

29, 30 հունիս 2013թ.

Ժ. 11:00. փոքր դահլիճ

Երկու տող ներկայացման մասին , սյուժե , ժանր և այլն

Ռեժիսոր Դ. Դալաքյան

Գեղարվեստական ղեկավար և տիկնիկագետ Ա. Հարությունյան

Երաժշտություն Մ. Անասյան

Հանդիսատեսի տարիքը սկսած ՝ 16 տարեկանիս

Տեվողությունն ՝ 45 минут

center-img1

mask-1ԳԵՂԵՑԿՈՒՀԻՆ և ՀՐԵՇԸ

29, 30 հունիս 2013թ.

Ժ. 11:00. փոքր դահլիճ

Երկու տող ներկայացման մասին , սյուժե , ժանր և այլն

Ռեժիսոր Դ. Դալաքյան

Գեղարվեստական ղեկավար և տիկնիկագետ Ա. Հարությունյան

Երաժշտություն Մ. Անասյան

Հանդիսատեսի տարիքը սկսած ՝ 16 տարեկանիս

Տեվողությունն ՝ 45 минут

center-img2